article placeholder

2. EBÛ BEKİR-İS SIDDIK Radıyallahu Anhüma

HAZRETİ EBU BEKİR (R.A)    Hz. Muhammed (s.a.s.)'in İslâm'ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu'l Kur'an, es-Sıddîk, el-Atik lakaplarıy...
article placeholder

32. HACI ABDULLAH EFENDİ KUDDİSE SIRRUHÛ

HACI ABDULLAH EFENDİ Seydişehir'de yaşayan büyük velîlerden. Bozkır'ın Karacahisar köyünde 1806 (H.1222) senesinde doğdu. Babası Müderris Yeğen Mehmed Efendidir. Âilesinin tek çocuğu olan Abdullah Efendi, küçü...