bismillahirrahmanirrahim resimleri9

Hakka talip olanların yolu dünya ve ahiretten öte bir yoldur. Onun için bu yola girenler her iki cihanı da terk ederler. Dünyayı terk edenlere ahiret ehli , dünyayı sevenlere de ehl-i dünya denilmiştir.

“Dünya ahiret ehline haramdır. Ahiret de dünya ehline haramdır. Allah-u Tealaya talip olanlara ise her ikisi de haramdır.” (Hz. Muhammed S.A.V.)

O yüzden Nakşibendi yolunda dört şeyi terk etmek esas kabul edilmiştir.

‘Der tarik-i Nakşibendî lâzım âmed çâr terk / Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk.’

Hakikate ulaşmak için Nakşi yolunda giden bir müridin dört şeyi terk etmesi gerekir.

Birincisi terk-i dünya ;  dünyanın kalbi oyalayacak şeylerinden elini eteğini çekmesi demektir. Bu sebeple çok veli zatlar münzevi yaşamışlar, bırak dünyanın gereksiz ve lüzumsuz işlerini zaruri işlerinde bile çok azla kanaat etmişler.

İkincisi terk-i ukbadır ; ibadet ve niyette cennet sevdası ve cehennem korkusu maksat ve gaye olmayacak tam manası ile her şey Allah’ın rızası için olacak. Cennet için namaz kılmak bu yolda olmaz demektir.

Üçüncüsü terk-i hestidir ; Hesti; kelime olarak varlık, var olma ve mevcudiyet manalarına geliyor. Terim olarak benlik ve enaniyet davası demektir. Yani insana emanet olarak verilen cihaz ve kabiliyetlere haksız bir şekilde sahiplenmek demektir. Terk-i hesti ise Allah’a karşı benlik ve varlık davasını bırakıp, kulluk ve ubudiyet tavrına girmektir.

Dördüncüsü ise terk-i terk etmektir ; dünya, ukba ve benliği terk eden birisi, ben bunları terk ettim diyerek böbürlenip kendinin üstün bir mevki ve makamda olduğunu tevehhüm dahi etmemelidir. İşte terk ettiklerini de terk etmek daha ve ince ve latif bir terbiye ve ahlaki olgunluktur. Bu kıvama gelmeyen bir Nakşi müridinin yolu bitmiş sayılmaz.

Dünyayı ve dünya isteklerini bırakmak, tecrid-i zahiridir.

Ahiret ve ahiret isteklerini bırakmak, tecrid-i batınidir.

Allah (C.C.) yolumuzu nuruyla aydınlatsın , imanımızı kuvvetlendirsin gayretimizi arttırsın işlerimizi kolaylaştırıp yüklerimizi hafifletsin ve en sonunda Cemaline erenlerden eylesin.

BVoORK7CAAA4Wzu

İlgili Yazılar