SON EKLENEN ESMA-ÜL HÜSNALAR

The Most Beautiful Names of Allah

The Most Beautiful Names of Allah

Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) said: “Allah the Most High has ninety-nine names. He, who retains them in his memory or recites them, will enter the Paradise”.   The Apostle of ...
7-El-Mü'min

El- Mü’min (C.C.)

El-Mü'min, emniyet ve güven veren, inanan kullarını korku ve endişelerden emin kılan demektir. Ve Allah (C.C.), Yüceler Yücesi Yaradan, kâinatın tek sahibi, Mâlik el-Mülk olan Allah, bu ismini, kendisine iman e...
6-Es Selam

Es-Selam (C.C.)

Es-Selâm, kendisi her türlü eksiklikten sâlim olup, başkalarını da her türlü kötülükten, meşakkat, minnet, kusur ve âfetten kullarını kurtarıp selâmete çıkaran demektir. Zira Peygamberimiz Efendimiz her namazd...
5-El Kuddüs

El Kuddüs (C.C.)

El-Kuddûs isminin sözlük anlamı; hatadan, gafletten, her türlü eksiklikten ve noksanlıktan münezzeh; pâk, temiz olan, bütün kemâl sıfatları üzerinde toplamış olan ve ne kadar övülürse övülsün tüm övgülerin üstü...
4-El Melik

El Melik (C.C.)

Bu ism-i şerif, Kur'an'da beş kez zikredilir. (Ta ha,114; Mü'minun,116; Haşr,23; Cum'a,1; Nas,2) Mâlik ismi , arapçada M-L-K harfleri kökünden gelir. Bu harf kökünden türeyen kelimelerin birleştiği ortak mana ...
3-Er-Rahim

Er Rahim (C.C.)

Bu İsm-i Şerif Kur'an'da 114 yerde zikredilir. Kur'an'da çok az yerde tek başına zikredilen bu isim daha çok er-Rauf, et-Tevvab, el-Aziz ve er-Rahman ism-i şerifleri ile birlikte kullanılmış el-Vedud, el-Berr v...
2-Er Rahman

Er Rahman (C.C.)

Allah'ın sıfatları içinde özel bir manaya sahiptir. Kuran’da Allah ismi yerine kullanılan tek esmadır. Allah’ın sıfatları arasında sıfat-ı has’tır. Yine Kuran’da aynı adla suresi olan tek esmadır ; ( Rahman Sur...
Esma'ul Hüsna

1. Allah C.C. (الله)

                          Bismillahirrahmanirrahim; ALLAH ( Tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimdir.) Bu isim diğer isim ve sıfatları cem eden zati i...
Esma'ul Hüsna

TAALLUK, TAHALLUK, TAHAKKUK VE ALLAH’IN (C.C) İSİMLERİ

Allah (C.C.), insanı yaratılışın son halkası, varlığın son mertebesi olarak halketmiştir. Çünkü diğer mahlûkâtı, insanı vücûda getirmek için istihdam etmiştir. Muhteşem varlık zincirinin son halkası olarak insa...