5-Ukkaşe (r.anha)

Nübüvvet Mührü’nü Öpen Tek Sahabe: Hz. Ukkaşe

Türbesi bugün Gaziantep-Nurdağı’nda bulunan Hz. Ukkaşe’nin asıl adı Ukkaşe b. Mihsan el-Esedi (r.a.)’dır. Hazreti Ukkaşe, kimi zaman Ökkaşe ve Ökkeşiye Hazretleri olarak da anılmaktadır.   Hz. Ukkaşe...
Asr-ı Saadet1

Tâbiin ve Tebe-i Tâbiin

Tâbiin ve Tebe-i Tâbiin   Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin en hayırlısı benim asrımda olanlar (Sahâbe) sonra onların ardından gelenler (tâbiin) ve sonra da onların ardından gelenler...
Asr-ı Saadet1

Sahâbe ve Dereceleri

Sahâbe ve Dereceleri Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.) peygamberliğin gelişinden onun ölümüne kadar devam eden dönem, Asr-ı Saadet yani saadet dönemi olarak adlandırılır. Bu 23 yıllık döne...
1-Zinnîre (r.anha)

İlk Müslümanlardan Zinnîre (r.anha)

İlk Müslümanlardan Zinnîre (r.anha) Abdüddâr veya Mahzûmoğulları’ndan birine ait Rum asıllı bir câriye olup ilk müslümanlardandır. Zinnîre (çakıl taşı) ismi bazı kaynaklarda Zenbere şeklinde kaydedilmiştir. ...