Hadis

Cuma Günü Fazileti

BismillâhirRahmânirRahîm HADİS CUMA GÜNÜ HAKKINDA 25 - Hafta günlerinin Allah teâlâ indinde en faziletlisi cuma gü...
Tasavvuf34

Tevekkül

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM Tevekkül nedir? Tevekkül insanın rızık vb. konularda esbaba tevessül etmesi ile beraber s...
tasavvuf4

Mürşid-i Kamil Kimdir ?

Euzu billahi mineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil âlemin. Vel akıbetü lilmüttegin. Vesselat...
tasavvuf4

Derviş Kimdir ?

Dervişlik, Müslümanlığı en iyi şekilde yaşamak demektir. Bu yaşantının bir takım şartları vardır. Mesela bunlardan bi...
tasavvuf4

Tasavvuf nedir?

Tasavvuf Nedir? Tasavvuf kalbi saf olmakj, kötülüklerden temizlemek demektir. İnsan kalbini Allah’u Teâla’n...