Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) peygamberlerin en faziletlisi olduğu gibi; onun ayı olan Şaban ayı da, ayların en faziletlisidir.

Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“Receb, Allâhü Teâlâ’nın ayı, Şâban benim ayım, Ramazan, ümmetimin ayıdır. Şâban günahlara kefaret (bağışlanmasına sebep) olan aydır, Ramazan ise günahları temizleyen aydır.”

Bu ay, hayır kapılarının açılacağı, bereketin indirileceği, hataların terk edileceği, günahların bağışlanacağı ve yaratılmışların en hayırlısı olan Resûlullah’a (s.a.v.) çokça salâvâtın getirileceği bir aydır.

Müminlerin bu ayda gafletten uyanmaları, geçmişte işledikleri günahlardan dolayı tövbe edip temizlenerek Ramazan-ı Şerif ayına hazırlanmaları gerekir.

Bu ayda Hz. Allâh’a yalvarıp yakarmalı, ayın sahibi olan Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) vesîle kılarak Hz. Allâh’a yaklaşmaya çalışmalıdır.

Üsame (ra) dedi ki:

Peygamber’e (asm) “Yâ Resûlallah! Ben senin hiç bir ayda Şaban’daki tuttuğun kadar oruç tuttuğunu görmedim?” dedim.

Resulullah (s.a.v) buyurdular:

“Bu ay Receple Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Bu ayda ameller âlemlerin Rabbine yükseltilir. Ben amelimin oruçlu iken Rabbime arz edilmesini isterim.” buyurdu. (Nesai, Ahmed bin Hanbel)

 

Ümmü Seleme’den (ra) yapılan rivayete göre:

“Resulullah Efendimiz (ra) yılın hiçbir ayını tam olarak oruç tutmazdı; ancak Şaban ayını tam olarak tutar ve onu Ramazan’a ulaştırıp (bağlardı).” (Ahmed bin Hanbel, Ebû Dâvud, Nesâi, Buhari, Müslim, Tirmizî)

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) oldukça önem verdiği ay olan Şaban ayında bizlerde ona yeteri kadar değer verip mükâfatlarına nail olmalıyız.

 

Şaban Ayı’nda Tutulan Oruçların Fazileti    

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) Hz. Âişe’ye (r.anhâ):

“Bana en sevimli olan oruç, Şâban ayındakidir.

Yâ Âişe! O öyle bir aydır ki, sene içinde vefât edeceklerin isimleri ölüm meleğine verilir. Ben de ismimin, oruçlu iken yazılıp verilmesini isterim.” buyurdular.

“Kim Şaban’dan bir gün oruç tutarsa, Allahü Teala onun cesedini cehenneme haram kılar. Cennetlerde Yusuf’a (as) komşu olur. Allah ona Hz. Eyyüb ve Hz. Davud’un sevaplarını verir.” (Nüzhetül Mecalis)

Enes (ra)’nın yaptığı rivayete göre: Resulullah Efendimiz’e (s.a.v.) soruldu: “Ramazan’dan sonra en üstün oruç hangisidir ?” Efendimiz (s.a.v.): “Ramazan’a ta’zim olsun diye Şaban ayının orucu.” (Tirmizi)

 

“Her kim Şaban’ın başından ortasından ve sonundan üç gün oruç tutarsa Allah-u Teâla ona yetmiş peygamber sevabı yazar. Yetmiş sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse şehit olarak ölür”

 

“Her hangi bir aydan 13-14-15.günler olan eyyam-ı bıyd–ı oruçlu geçirene Allah birinci güne on bin sene, ikinci gününe de yüz bin sene, üçüncü günde yüz bin senelik ecir verir.”

 

“On beşinci gün olan berat gününün orucuna rağbet edin. O günü cinler, kuşlar, yabani hayvanlar, davarlar, denizin balıkları, böcekler oruçlu geçirir.”

 

“Her kim Şaban’ın son pazartesi gününü oruçlu geçirirse kendisinin günahları bağışlanır.”

 

 

Şaban Ayı’nda Yapılacak Dua

Allahümme barik lena fi Recebe ve Şabane ve belliğna Ramazan.

(Allah’ım Şaban ayını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.)

 

 

İlgili Yazılar