SON EKLENEN TEFSİR YAZILARI

t-muzzemmil

Müzzemmil Suresi

Müzzemmil Sûresi Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Nüzûl Mushaftaki sıralamada yetmiş üçüncü, iniş sırasına göre üçüncü sûredir. Kalem sûresinden sonra, Müddessir sûresinden önce Mekke’de inmi...
t-cin

Cin Suresi

Cin Sûresi Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Nüzûl Mushaftaki sıralamada yetmiş ikinci, iniş sırasına göre kırkıncı sûredir. A‘râf sûresinden sonra, Yâsîn sûresinden önce Mekke’de inmiştir. ...
t-nuh

Nûh Sûresi

Nûh Sûresi Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Nüzûl Gerek mushaftaki sıralamaya gerekse nüzûl sırasına göre yetmiş birinci sûredir. Nahl sûresinden sonra, İbrâhim sûresinden önce Mekke’de inmiş...
t-mearic4

Meâric Sûresi

BismillâhirRahmânirRahîm Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Nüzûl Mushaftaki sıralamada yetmişinci, iniş sırasına göre yetmiş dokuzuncu sûredir. Hâkka sûresinden sonra, Nebe’ sûresinden önce Mekk...
t-hakka

Hâkka Sûresi

Nüzûl Mushaftaki sıralamada altmış dokuzuncu, iniş sırasına göre yetmiş sekizinci sûredir. Mülk sûresinden sonra, Meâric sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Adı/Ayet Sayısı Sûre adını 1. âyette geçe...
t-kalem

Kalem Sûresi

BismillâhirRahmânirRahîm Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Nüzûl Mushaftaki sıralamada altmış sekizinci, iniş sırasına göre ikinci sûredir. Alak sûresinden sonra, Müzzemmil sûresinden önce Mekke...
t-leyl

Leyl Sûresi

BismillâhirRahmânirRahîm Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Nüzûl Mushaftaki sıralamada doksan ikinci, iniş sırasına göre dokuzuncu sûredir. A‘lâ sûresinden sonra, Fecr sûresinden önce Mekke’de i...
t-sems

Şems Sûresi

BismillâhirRahmânirRahîm Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Nüzûl Mushaftaki sıralamada doksan birinci, iniş sırasına göre yirmi altıncı sûredir. Kadir sûresinden sonra, Bürûc sûresinden önce Mek...
t-beled

el-Beled Sûresi

BismillâhirRahmânirRahîm Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Nüzûl Mushaftaki sıralamada doksanıncı, iniş sırasına göre otuz beşinci sûredir. Kaf sûresinden sonra, Târık sûresinden önce Mekke’de i...
t-fecr

el-Fecr Sûresi

BismillâhirRahmânirRahîm Fecr Sûresi Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Nüzûl Mushaftaki sıralamada seksen dokuzuncu, iniş sırasına göre onuncu sûredir. Leyl sûresinden sonra, Duhâ sûresinden ...
t-gasiye

el-Ğaşiye Sûresi

BismillâhirRahmânirRahîm Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Nüzûl Mushaftaki sıralamada seksen sekizinci, iniş sırasına göre altmış sekizinci sûredir. Zâriyât sûresinden sonra, Kehf sûresinden ön...
t-Ala-suresi

A’lâ Sûresi

BismillâhirRahmânırRahîm Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Nüzûl Mushaftaki sıralamada seksen yedinci, iniş sırasına göre sekizinci sûredir. Tekvîr sûresinden sonra, Leyl sûresinden önce Mekke’d...