Teravih, “rahatlamak, dinlendirmek” manalarına gelmektedir. Yirmi rekat olarak kılınan bu sünnet namazının her dört rekatından sonraki oturuş, “tervîha” olarak isimlendirilmiş, sonradan bu kelimenin çoğulu olan “teravih” kelimesi Ramazan’da yatsı namazından sonra ve vitirden önce kılınan nafile namazın ismi olmuştur.

Teravih namazının yirmi rekat olduğu Müslümanların çoğunluğu tarafından kabul edilmekle ve bu şekilde uygulanmakla beraber, teravih namazının sekiz rekat kılınması gerektiğini söyleyenler de olmuştur.

Allah Rasulü’nün vefatından sonra Müslümanlar, teravih namazını Hz. Ebu Bekir döneminde ve Hz. Ömer’in hilafetinin ilk yıllarında tek başlarına, yani cemaat yapmadan kılıyorlardı.

Hz. Ömer, bir Ramazan gecesi mescidde herkesin dağınık bir vaziyette teravih namazını kıldığını görmüş ve bunun yerine bir imam önderliğinde bu namazın cemaat halinde kılınmasının daha doğru olacağına içtihat etmiştir. Bu amaçla da Übey b. Ka’b’ı teravih imamı olarak tayin etmiş ve teravih namazı yirmi rekat olarak kılınmıştır.

Hz. Ömer’in uygulamasıyla teravih namazının rekat sayısı yirmi olarak yerleşmiş, daha sonra da bu uygulama günümüze kadar gelmiştir.

Netice itibarıyla teravih namazının sekiz rekatının, Efendimiz’in sünneti; geri kalan on iki rekatının ise sahabenin sünneti ve Müslümanların Ramazan ayını ihya etmek maksadıyla yaşattığı güzel bir gelenek olduğunu söylemek mümkündür. Burada şunu da ifade etmek gerekir ki, teravih namazı günümüzde bazı camilerde olduğu gibi çok seri bir şekilde değil de tedil-i erkanına uyarak huşu içinde eda edilmelidir.

Ramazanın Her Gecesi Teravih Namazı Kılan İçin Ayrı Mükafat Vardır

1. Gecede: Anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından korunur.

2. Gecede: Kendisinin ve eğer mümin iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.

3. Gecede: Arş altında bir melek şöyle seslenir:
-Amel temize çıktı Allah eski günahlarını bağışlar.
4. Gecede: Ona mukafat için 4 kitabı da hakkıyla okuyan kimsenin
sevabı kadar sevap yazılır.
5. Gecede: Yüce Allah ona Mescid-i haramda namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan
eder.
6. Gecede: Yüce Allah ona beyti mamuru tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder her
taş ve kiremit dahi onun bağışlanmasını diler.
7. Gecede: Musa (a.s)’a yetişmiş firavuna ve hamana karşı ona yardım etmiş olur.
8. Gecede: Yüce Allah İbrahim (a.s)’a yaptığı ihsanı onada yapar.

9. Gecede: Hz.Peygamber efendimizin ibadet ettiği gibi yüce Allah’a ibadet etmiş gibi olur.

10.Gecede: Allahu teala ona dünyanın ve ahiretin hayırlısını nasip eder.

11.Gecede: Ölecek olursa dünyadan anasından doğduğu gündeki gibi günahsız çıkar.

12.Gecede: Kıyamet günü öyle bir hale gelirki yüzü ayın on dördüncü gecesindeki gibi
parlar.

13.Gecede: Kıyamet gününe her türlü kötülüklerden emin olarak gelir.

14.Gecede: Melekler şu şekilde onun lehine şahitlik ederek:
-Bu kimse teravih namazı kıldı.Bundan sonra Allah onu hesaba çekmez.

15.Gecede: Melekler arş ve kürsü taşıyanlar onun bağışlanması anında selat okurlar.
16.Gecede: Allah teala o kimse için cehennem ateşinden kurtulduğuna dair beraat fermanı
yazar.
17.Gecede: Kendisine Peygamberlerin sevabına denk sevap verilir.
18.Gecede: Bir melek şöyle seslenir:
-Ey Allah’ın kulu Allah senden ve ana babandan razı oldu.

19. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) dünya ve ahirette yardımcısı olur.

20.Gecede:Şehitlerin ve Salih zatların sevaplarına denk sevap verilir.

21.Gecede: Allahu teala onun için cennette nurdan bir ev kurar.

22.Gecede: Kıyamet günü her türlü gamadan ve kederden emin olur.

23.Gecede: Allahu teala onun için cennette şehir kurar.

24.Gecede: Onun için yirmi dört tane makbul dua vardır.

25.Gecede: Allahu teala ondan kabir azabını kaldırır.

26.Gecede: Allahu teala onun için kırk yıllık amel savabı verir.

27.Gecede: Allahu teala onun için sırat köprüsünü çakan şimşek gibi geçme
ihsanı yapılır.

28.Gecede: Allahu teala onun cennetteki derecesini bir kat daha arttırır.

29.Gecede: Allahu teala ona bin makbul hac sevabı ihsan eder.

30.Gecede: Allahu teala şöyle buyurur:

– Ey kulum cennetin meyvelerinden ye, sel sebil suyundan yıkan, kevser
şarabından iç, Ben senin Rabbinim sende benim kulumsun der.

Teravih Kaza , Musibet ve Belalardan Korur

Teravih namazının gelecek kaza ve belâlara da engel olduğu nakledilir. Kaza ve belâya hak edildiyse Rabbimiz belki teravih namazı hürmetine affediverir.

Şöyle nakledilir:

“Günahlarından dolayı bir yer halkı için Allah meleklerine falan yere gidin o yer halkını zelzele ile cezalandırın” buyurur. Melekler o yer halkını teravih namazı kılar bulurlar ve dönüp gelirler.

Cenab-ı Allah’ın : “Ne yaptınız?” sorusuna melekler:

– “Ya Rabbi teravih namazı kılıyorlardı, cezalandırmaya gönlümüz elvermedi” derler.

Cenab-ı Allah meleklere:

– “Sizin acıyıp merhamet ettiğiniz kullarımdan belâ ve musibeti kaldırıyorum” der, affettiğini bildirir.

Teravih namazı ile ilgili Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Kim teravihin sevabına inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır”

(Buhari Teravih:1)

Teravih namazının bir çok faydaları vardır :

1-Hz. Peygamberin sünneti yerine getirilmiş ve sünnet sevabı kazanılmış olur. En önemlisi, sünnet borcu ödenmiş olur.

2-Oruçlu geçirilen günün ardından Allah’ın huzuruna çıkma ve secdeye varma bahtiyarlığına erişilmiş olur.

3-Adı üstünde rahatlama namazıdır. Yenilenin, içilenin hazmı sağlanmış olur.

4-Müslümanların bir araya gelip kaynaşması ve edilen vaazlarla bilgi edinilmesi sağlanır.

5-Ramazandan sonrası içinde namaz ve ibadet alışkanlığı kazandırır.

Teravih namazının gönüle işlemesi için farz ve vacip namazlarda olduğu gibi tadili erkana riayet gereklidir. Alelacele kılınan namazın kusuru çok olacağından dikkat etmelidir.

Allah bu ramazanı hakkımızda hayırlı eylesin , bizleri Efendimizden ve dostlarından ayırmasın. Bizleri ramazanda bohçasını ibadet ve sevaplarla doldurup bayram sevincine erişenlerden eylesin.

İlgili Yazılar